Tehniline järelevalve

Suurte ürituste ettevalmistamise, rajamise ja maha võtmise ajal ei ole tihti võimalik kõikide valdkondade nüanssidega tegeleda. 
Ma olen hea meelega nõus võtma enda vastutada telkide, lavade ja muude tehniliste konstruktsioonide planeerimise, projekteerimise, valmimistähtaegadest kinnipidamise, ohutuse kui ka kasutusmugavuse jälgimise. Teil üks mure vähem.